Play the Game

Play the Game, daar begint het allemaal. Want uiteraard komen alle kinderen en spelers in eerste instantie om maximaal speelplezier te beleven. Deze sportieve pijler is met andere woorden de basis van onze stevige piramide. Iedereen kan basketbalplezier beleven. Iedereen moet kunnen schitteren op zijn manier.

Door de keuze voor de Read & React filosofie, gebaseerd op de principes van Rick Torbett (zoek gerust eens op via YouTube) geven we onze coaches, spelers en ouders een duidelijk kader waarin we de sportieve ontplooiing van alle spelers trachten te maximaliseren. Dan kan binnen deze aanpak door in te zetten op het aanleren van reflexen, op basis van differentiatie en vorming van zo homogeen mogelijke ploegen. We ondersteunen dit aan de hand van duidelijke eindtermen per leeftijd en speelniveau.

Individuele skills zoals dribbelen, passen en shotten leren we vooral aan op jonge leeftijd, ook dankzij de basketbalschool. Vervolmaking van deze vaardigheden is voornamelijk een persoonlijke doelstelling van iedere individuele speler.

Basket is daarnaast voornamelijk een teamsport en de vooropgestelde filosofie heeft als doelstelling alle spelers te stimuleren om zo veel mogelijk speelopties te kennen, herkennen en toe te passen.

Play the Game: zo veel mogelijk, zo lang mogelijk, met maximaal plezier en volgens ieders mogelijkheden, dat is waar onze eerste pijler voor staat !