Over ons

Onze visie

Basketclub Erembodegem wil in de eerste plaats samen met haar coaches en bestuursleden ten volle tegemoet komen aan de sportieve verwachtingen van haar spelers. Daarom worden op sportief vlak de ontplooiing en de prestaties van iedere speler opgevolgd worden rekening houdend met zijn capaciteiten. Naast het sportieve aspect hechten we echter ook belang aan het sociale aspect. Basket is een teamsport bij uitstek, die naast technische doelstellingen zoals snelheid en balbeheersing ook het gevoel voor samenspel, inzicht en respect voor elkaar aanscherpt.

Onze sportieve visie zal jullie een beeld geven van de sportieve aanpak en verwachtingen omtrent onze spelers volgens categorie. Het luik gedragsregels spelers legt de nadruk op het deel sociale vorming dat we onze spelers trachten mee te geven.

Met deze belangrijke pijlers willen we onze missie duidelijk vorm geven en iedereen laten meegenieten van de basketsport.

LEAD

Onze missie

L staat voor lokaal, met andere woorden een club van Erembodegem voor de jeugd van Erembodegem, waarin alle niveau’s van talenten zich kunnen ontwikkelen in een ontspannen en familiale sfeer.

 

E staat voor engagement. Sociaal engagement door een samenwerkingsproject met het OCMW, initiatienamiddagen voor scholen en integratie van jongeren die het moeilijk hebben (Project Basket Voor Jou). Economisch engagement om de belangen en de middelen van onze leden en sponsors op een deontologische wijze te verdedigen en aan te wenden voor alle spelers.

 

staat voor ambitie om de referentie te worden in onze streek omtrent jeugdopleiding gedragen door drie pijlers: Play – Ref – Coach. Ambitie om opleidingen tot scheidsrechter en coach te ondersteunen in samenspraak met alle partijen en de samenwerking met andere jeugdclubs te bevorderen in lijn met ieders groeimogelijkheden.

 

D staat voor duurzaam, dankzij een bestuur dat strikt de op haar van toepassing zijnde wetten en reglementen zal naleven. Met een beheer van de financiële middelen dat de opbouw van een spaarreserve toelaat om de toekomst te garanderen. Een duurzaam bestuur waar clubbelang primeert op individueel belang.